SASS (Syntactically Awesome StyleSheet) dosyalarnn kodlanmas, derlenmesi ve CSS ktlarna dntrlmesi hakknda bilgi edinebileceiniz bir kurs. Bu kursta, Visual Studio zerinde gerekli extension’larla nasl SASS dosyalar ile alabileceimizi sizlere gstereceim.  Ayrca Koala App (ve benzer uygulamalar mevcut) ile visual studio olmadan da nasl SASS dosyalarn derleyebileceimizi ve CSS ktlar oluturabileceimizi sizlere gsteriyor olacam.  Bu kurs sonunda CSS dosyalarn artk eski tarzda oluturmayacaksnz. Eminim ki, SASS szdizimi aracl ile daha az kodla daha kullanl ve standartlatrlm CSS dosyalar oluturacaksnz.