Bu kurs ile ASPNET MVC web projeleri gelitirme konusunda iyi bir balang yapabilirsiniz. Eitim ieriinde ASPNET MVC temelleri ve ileri seviyeye doru bir ok konuya deiniyor olacam. Konular ilgili teknolojiyi renmenizi kolaylatracak ekilde planlanmtr. Konular ilerledike seviyeleri artacaktr.ASPNET MVC yaps ve zellikleri hakknda yeterli bilgiyi aktardktan sonra uygulamal ve kapsaml kurumsal katmanl mimari ieren bir proje ile rendiklerimiz pekitireceiz. En az eitim sresi kadar sren bir proje olacaktr. Takdir edersiniz ki elimizdeki teknolojinin zelliklerini renmeden, proje gelitirmede gerek gcmz gsteremeyiz. Bu sebeple ncelikle renmemiz gereken temel yaplardan balyor olacaz.Eitim ieriinde ihtiyacmz olan CSS ihtiyalarn Bootstrap CSS Framework ile zyor olacaz ve Bootstrap yaps hakknda da sizlere genel bir bilgi aktaryor olacam.Veritaban ilemlerinde Entity Framework CodeFirst teknolojisini kullanarak ilemleri gerekletiriyor olacaz. Entity Framework CodeFirst yaps ile ilgili sizlere ihtiyacmz olan bilgileri ve ok hounuza gidecek ilemleri gsteriyor olacam. Entity Framework CodeFirst iin giri niteliinde eitimi de alm olacaksnz.Eitim ieriinde ihtiyacmz olan Javascript ilemlerini JQuery ile zyor olacaz. JQuery kendini kantlam bir Framework, Bootstrap ile beraber ok harika bir ikili olduklarn greceksiniz.Eitim rneklerini Visual Studio Community(cretsiz) yapabilir ve projelerinizi de bu IDE ile gelitirebilirsiniz. Visual Studio IDE ‘si iin km olan Update’leri yapmay unutmaynz!Veritaban ilemleriniz de Microsoft SQL Server Express(cretsiz) kullanabilirsiniz.